Psikodem Eğitim Danışmanlık Hizmetleri » Hizmetlerimiz » Dil Ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi

Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi

Dil ve/veya konuşma bozukluğu olan bireyler için uygulanan terapi yöntemidir. Konuşma bozukluğu seslerin doğru üretilememesi ile ilgili bir problem iken  dil bozukluğu anlamadaki güçlük ya da  düşüncelerini bildirmek için kelimeleri bir araya koyamamaktır.

 
Kimler dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyar?

Artikülasyon bozukluğu: Eğer sesleri doğru çıkarmada ya da kelimeleri doğru söylemede  sorun yaşanıyorsa,  bu artikülasyon problemidir. Örneğin  çocuğunuz ‘araba’ yerine ‘ayaba’ ya da ‘ekmek’ yerine ‘epmek’ diyorsa artikülasyon sorunu vardır.
 
Akıcılık sorunları ( kekemelik) : Eğer çocuğunuz sesleri tekrar ediyorsa; kelimeyi tamamlamayı güçlükle yapıyorsa; akıcılık sorunu/ kekemelik  olabilir. Örneğin; ‘sosis’ kelimesini söylerken ‘so-so-so-sosis’ ya da ‘sssssssosis’ diyebilir. Kekeleyen çocukların akıcılık sorunları vardır.
 
Ses bozukluğu: Çocuğunuz cümlesine başlarken sesi gür  ve net olabilir fakat cümlesi bitinceye  kadar sesi azalabilir, kısılabilir  ve sesi sanki  ağzında geveliyormuş gibi çıkabilir. Bazen de çocukların sesi sanki soğuk algınlığı almış gibi ya da burunlarından konuşuyormuş gibi çıkabilir. Bunlar da ses bozukluğunun birkaç örnek olabilir.
 
Dil bozukluğu: Çocuğunuzun  karşısındaki kişinin söylediklerini anlamada ya da düşüncelerini ifade etmek için kelimeleri bir araya getirmede sorunu olabilir. Böyle bir durum varsa çocuğunuzun dil bozukluğu olabilir.