Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal psikolojik danışmanlık; eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, şirketler, yöneticiler ve şirket çalışanları alt dallarında verilen; performans artıma, stresle başa çıkma, kurum içi iletişim, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığına kadar uzanan hizmetlerdir. Kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz;

  • Koçluk Hizmetleri
  • Kendine Güven ve İtibar Duygusu Geliştirme
  • Etkili Toplantı Yönetimi
  • Liderlik Becerileri
  • Motivasyonu, İş Doyumunu ve Kurumsal Bağlılığı Arttırma
  • İletişim Becerileri ve Kurumsal İletişim
  • Müşteri İlişkileri ve Memnuniyeti
  • Sunum Teknikleri
  • Zaman Yönetimi
  • Takım Bilinci