Hizmetlerimiz

DEMİR DENEYİ

Yapılarda kullanılan donatıların TS708'e UYGUNLUĞUNU belirlenmesi amacı ile;

  1. Akma Mukavemeti 
  2. Çekme Mukavemeti
  3. Kütle Tayini
  4. Ölçülen Çap
  5. Kopma Uzaması deneyleri yapılmaktadır.

KAROT DENEYİ

Taze betondan numune alınamadığında bitmiş binalar da betonarme karkas sistemin betonun sağlamlığını (mukavemetini) tesbit etmek için yapılır. Karot makinası yardımı ile silindir şeklinde alınan beton numuneleri,deney için kesilerek, başlıklanır ve basınç deneyine tabi tutularak beton mukavemetleri tespit edilir.

TAZE BETON BASINÇ DENEYİ

Yeni yapılmakta olan binalardan alınan beton numuneleri 7 ve 28 günlük kürler tabi tutulur.Taze Beton Basınç Deneyleri, son sistem tam otomatik beton preslerinde bilgisayarlı ortam da rijital kontrollü yapılır. Mal sahibi veya vekili (Yapı Denetim Firması, Fenni Mesül) arzu ettiğinde kendinle ilgili olandeneyleri laboratuvarımızda izleyebilir. Kullanılan alet ve cihazlarımız yıl da en az bir kez Akredite olmuş TÜRKAK'dan onaylı firmalar tarafından kalibrasyonu yapılmaktadır.

TAZE BETONDAN NUMUNE ALMA

Yapıların Temelinden Betonarme karkas sistemi bitinceye kadar beton dökümünde inşaat sahasından alınan numunelerin; 1.Slump (Çökme) 2.Beton Sıcaklığı 3.Ortam Sıcakılığı tespit edilir. Numuneler ertesi gün alınarak laboratuvara götürülüp kür'e tabi tutulur. Bu süre içinde olumsuz şartlardan etkilenmesi önlemek amacı ile özel koruma kılıflarında muhafaza edilmektedir.